Uzávěrka 13. 4.

Statutární město Plzeň – Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů – výzva v r. 2022

Publikováno 8. 3. 2022

Statutární město Plzeň vyhlašuje Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města pro rok 2022. Žádosti mohou zájemci odevzdávat průběžně od 4. dubna do 13. dubna 2022.

Dotační program je vyhlašován v souladu s opatřením 1.2.A., Rezidenční pobyty, Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030, a je určen pro realizátory rezidenčních pobytů umělců v oblasti kultury, přičemž je povinné dodržet podmínky vyhlášeného dotačního programu.

Doporučená doba trvání rezidence: minimální doba pobytu 10 dnů

Maximální požadovaná částka na jednu rezidenci: 50 000 Kč

Preferované oblasti umění: literatura, výtvarné umění, hudba, divadlo, tanec, design

Úplný text vyhlášení dotačního programu pro rok 2022, včetně formuláře žádosti, pokynů k přípravě rozpočtu a dalších informací, je zveřejněn na webu www.plzen.eu, nebo si jej můžete vyzvednout na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.