Uzávěrka 31. 1.

Statutární město Olomouc – Publikační činnost – výzva v r. 2022

Publikováno 13. 1. 2022

Statutární město Olomouc vydalo výzvu v rámci programu na podporu publikační činnosti v r. 2022.

Program podporuje vydávání periodických a neperiodických publikací zaměřených na město Olomouc, jeho historii, osobnosti či tradice. Dále podporuje původní autorskou tvorbu, odborné publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví města, osobností a událostí) a dokumentačně historické publikace, např. prezentace historie, archivních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.

Podrobnosti