Uzávěrka 30. 9.

Statutární město Brno – výzva a školení k podávání žádostí o dotace v oblasti kultury na r. 2022

Publikováno 27. 7. 2021

Odbor kultury Magistrátu města Brna sděluje, že od 15. 8. 2021 do 30. 9. 2021 je možné předkládat žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury na projekty a provozní náklady – celoroční činnost na rok 2022.

O neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna  na realizaci projektů/činnosti v celkem 9 oblastech kultury ( audiovize; divadlo, performance a cirkus; hudba; celoroční činnost hudebních klubů; kulturně vzdělávací a zájmová činnost; literatura; podpora uměleckých řemesel a lidových tradic; tanec; výtvarné umění, fotografie, design a architektura) mohou žádat právnické a fyzické osoby podnikající i nepodnikající vyjma:

1. organizací založených či zřízených městem Brnem;
2. organizací založených či zřízených městskými částmi statutárního města Brna;
3. státních příspěvkových organizací.

Mimo online návody a videa dostupná od 15. 8. 2021 na webových stránkách dotace.brno.cz či dotace-kultura.brno.cz je možné absolvovat i prezenční školení, a to 30. 8. 2021 nebo 6. 9. 2021 vždy v době od 15.00 do 17.00. Školení je bezplatné a je kapacitně omezené (max. 30 osob).

Vaši závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail , a to nejpozději tři dny před konáním školení.