Uzávěrka 30. 4.

Státní fond kultury České republiky – třetí výzva na r. 2023

Publikováno 6. 4. 2023

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.

Od 24. do 30. dubna 2023 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9.–31. 12. 2023.

Rozhodujícím termínem projektu je datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod.

Podrobnosti