Státní fond kinematografie a aktuální pandemická situace

Publikováno 26. 3. 2020

Státní fond kinematografie nadále bez přerušení hodnotí všechny došlé projekty a žádosti o změny a stále vyhlašuje nové výzvy.

Státní fond bude přistupovat s vstřícností a co největší flexibilitou vůči všem žadatelům, kteří jsou negativně zasaženi důsledky opatření souvisejících s epidemií, a z toho důvodu budou bez svého zavinění nuceni měnit či odkládat své probíhající nebo chystané projekty.

Zprávu najdete zde.