Stát podpoří miliardou korun hudbu a divadla

Publikováno 12. 6. 2020

Po týdnech jednání vzniká na Ministerstvu průmyslu a obchodu program, který finančně podpoří nezávislou kulturu v oblasti hudby a divadel.

Půjde o jednorázovou podporu ve výši až miliardy korun pro subjekty přímo zasažené opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. Iniciativa České obce hudební #zazivouhudbu se tak konečně dočká výrazného pokroku ze strany státu.

„Vybraní, a je jich celá řada, už peníze dostali. Jen nezávislá kultura stále bojuje o přežití, ale konečně začínáme cítit, že se s námi někdo seriózně baví. Na MPO vzniká dotační program na podporu kreativně kulturního průmyslu, v jehož rámci by se mohlo jednat až o miliardu korun,” říká mluvčí České obce hudební, která iniciuje projekt #zazivouhudbu, Alexandr Smutný.

Intenzivní jednání týkající se rozvolňování a podmínek pro konání kulturních akcí probíhají rovněž s Ministerstvem zdravotnictví. „Na pracovní skupině Karanténa, kterou vede epidemiolog Rastislav Maďar, jsme slyšeli přísliby, ale potřebujeme, aby tyto plány byly nahlas řečeny na veřejnost. Přes léto už si dovedeme představit akce až pro 3 0005 000 lidí, a od září úplnéuvolnění, vždy s dovětkem příznivé situace. Potřebujeme jasná pravidla trhu. Chceme dělat akce bezpečně a dle jasných pravidel. Případně můžeme začít dělat demonstrace, podotýká Jana Heřmánková, která za Českou obec hudební vede jednání o podmínkách, které bude nutné z hlediska bezpečnosti dodržet.

zazivouhudbu.cz

facebook.com/zazivouhudbu

instagram.com/zazivouhudbu