Uzávěrka 21. 9.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – otevření prvních výzev

Publikováno 23. 1. 2023

Výzvy v rámci nové iniciativy Evropské komise jsou otevřeny.

Nová iniciativa Evropské komise, Společný evropský cloud pro kulturní dědictví neboli European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), má prohloubit evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Podrobněji o zahájení iniciativy zde.

Prvním úkolem je vyřešit otázky, jak spolu bude platforma komunikovat, jaké budou metody digitalizace či jak budou sdílena data. První dvě výzvy Horizontu Evropa ke kulturnímu cloudu HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01 se proto nejvíce týkají fungování cloudu a technické realizace. Předkládání projektů se otevřelo 10. ledna 2023. Uzavře se 21. září 2023. Informační den Evropské komise k těmto výzvám je předběžně plánován na 16. březen 2023.

Výzva A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 má za cíl navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Bude probíhat formou inovační akce (IA) a financována schématem lump sum. Vybrán bude 1 projekt s celkovým rozpočtem 20 až 25 mil. €.

Výzva Innovative Tools for Digitising Cultural Heritage oObjects HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 má navrhnout nástroje a metody digitalizace (viditelných a ne-viditelných charakteristik) objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Bude probíhat formou výzkumné a inovační akce (RIA) a financována schématem lump sum. Vybrány budou 2 projekty, každý s rozpočtem 4 až 5 mil. €.

Výzvy ECCCH pro rok 2024 jsou ve fázi příprav. Budou obsahovat zhruba 10 základních okruhů. Cílem je vyvinout základní nástroje a funkcionality, které by přispěly k užitečnosti, uživatelské přátelskosti, výkonnosti a atraktivnosti platformy.