Uzávěrka 30. 4.

Salzburg Summer Academy 2021 – výzva

Publikováno 2. 4. 2021

Štipendiá pre kurátorov a umelcov na Letnú akadémiu v Salzburgu, 2021.

Účastníci si môžu vyberať z rôznych kurzov, ktoré sa budú konať na Summer Academy v Salzburgu v období medzi 19. 7.–28. 8. 2021

Nadácia ERSTE ponúka päť štipendií pre mladých umelcov a päť štipendií pre začínajúcich kurátorov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rumunska a Slovinska určených k účasti na kurze podľa vlastnej voľby, ktorý sa koná v rámci medzinárodnej Letnej akádemie umení v Salzburgu v roku 2021.

Každé leto viac ako 300 študentov z viac ako 50 krajín z celého sveta participuje vo viac ako 20 triedach na umeleckých projektoch na Salzburskej akadémii výtvarných umení. Známi umelci, kurátori a kritici z celého sveta ponúkajú kurzy zamerané na aktuálne otázky umeleckej produkcie, kurátorskú prax a písania u umení.

Viac informácií o kurzoch pre umelcov a kurátorov:
https://www.summeracademy.at/en/courses/