Uzávěrka 31. 5.

Roční literární stipendium Grazer Stadtschreiber:in – výzva na období 2021/2022

Publikováno 23. 2. 2021

Rakouské město Graz (Štýrský Hradec) vypisuje jednoroční stipendium pro spisovatele na období září 2021 až srpen 2022. Pozvaný/á spisovatel/ka dostane možnost věnovat se své literární práci a zároveň zažít atmosféru a kulturní scénu města Graz.

Stipendium je určeno pro spisovatele, jejichž tvorba je inovativní, zabývá se současným děním, je autentická a umělecky nezávislá. K podmínkám udělení stipendia patří mj. základní znalost němčiny, kulturní a jazykový vztah k městu Graz, ochota zapojit se do místního kulturního dialogu, ochota participovat na kulturních akcích města ad. Bližší informace o stipendiu a podmínkách naleznete zde:

Termín uzávěrk pro zasílání přihlášek (POUZE e-mailem na ): 31. května 2021

Bližší informace naleznete zde: http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33