Uzávěrka 31. 3.

Roční literární stipendium Grazer Stadtschreiber:in – výzva na léta 2022/2023

Publikováno 26. 2. 2022

Rakouské město Graz (Štýrský Hradec) vypisuje jednoroční stipendium pro spisovatele na období září 2022 až srpen 2023.

Pozvaný/á spisovatel/ka dostane možnost věnovat se své literární práci a zároveň zažít atmosféru a kulturní scénu města Graz.

Stipendium je určeno pro spisovatele (próza, poezie, drama), jejichž tvorba je inovativní, zabývá se současným děním, je autentická a umělecky nezávislá. K podmínkám udělení stipendia patří mj. základní znalost němčiny, kulturní a jazykový vztah k městu Graz, ochota zapojit se do místního kulturního dialogu, ochota participovat na kulturních akcích města ad.

Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: 31. března 2022

Důležité: Do výběrového řízení budou zařazeny pouze podklady ve formátu PDF, které přijdou e-mailem na .

Veškeré informace (podmínky, termíny, kontakty ad.) jsou dostupné na webových stránkách níže. Organizátoři prosí zájemce o jejich pročtení.

http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33http://www.kultur.graz.at/pdfs/richtlinie_stadtschreiber_2022.pdfhttp://www.kultur.graz.at/pdfs/guidelines_stadtschreiber_2021.pdf