Rezidence v Rakousku pro českého spisovatele – výzva v r. 2022

Publikováno 20. 5. 2022

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Nezávislým literárním domem Dolní Rakousko zajistí měsíční rezidenční pobyt v Kremži pro jednoho českého autora/ku.

O tento rezidenční pobyt se letos mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů),
  • ilustrátorky a ilustrátoři, tvůrkyně a tvůrci autorských knih a komiksu.

Podmínkou je kniha publikovaná v německém jazyce.

Cílem tvůrčího pobytu v Kremži je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Dolního Rakouska a rozvíjet kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem. Vedle projektu, na jehož základě bude český rezident vybraný, vytvoří autor krátký text (esej, úvahu, báseň) inspirovaný místem pobytu. Tento text pak bude využitý v rámci PR aktivit ČLC.

Podrobnosti