Uzávěrka 15. 3.

Rakouský stipendijní program Moritz Csáky pro začínající badatele/ky

Publikováno 16. 2. 2019

Stipendijní program Moritz Csáky přijímá žádosti od začínajících badatelů s magisterským či doktorským titulem, kteří pocházejí z regionu východní, střední či jihovýchodní Evropy a věnují se výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd.

Stipendium ve výši 2 500 eur je určeno k financování výzkumného pobytu v Rakousku. O stipendium se mohou ucházet badatelé mladší 40 let. Přihláška v anglickém či německém jazyce musí obsahovat:

  • životopis
  • seznam publikovaných prací za uplynulých pět let
  • doporučující dopis od etablovaného badatele z dané země
  • stručný popis projektu a důvody pro pobyt v Rakousku v rozsahu 3 až 5 stran

Přihlášky je nutné zaslat elektronicky i poštou na adresu Rakouské akademie věd.

Nejzazší termín pro zaslání přihlášky je 15. března 2019.

Formuláře a podrobné informace jsou dostupné na stránkách akademie v anglickémněmeckém jazyce.