Rada Státního fondu kinematografie vyhlásila tři mimořádné výzvy

Publikováno 14. 5. 2020

Mimořádné situace vyžadují mimořádná a rychlá řešení. Rada Státního fondu kinematografie připravila v reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19 tři mimořádné výzvy.

Celkově půjde na restart a podporu konkurenceschopnosti české kinematografie 92 milionů Kč.

Rada Fondu v této nezvyklé situaci sáhla ke změně Krátkodobé koncepce. Podpora směřuje do těch oblastí českého filmového průmyslu, které potřebují jako první urychlený restart. Tedy na znovuotevření kin, vývoj audiovizuálního díla včetně hraných seriálů a do distribuce,“ vysvětlila předsedkyně Rady Helena Bendová. „Vzhledem k tomu, že v současné chvíli je rozhodující rychlost opatření, bude Rada výzvu pro kina a na distribuci rozhodovat výjimečně bez expertních analýz,“ dodala Helena Bendová.

Rada se snaží, stejně jako celý Fond, reagovat rychle, pružně a ve shodě s dalšími profesními organizacemi, které se na běhu českého filmového průmyslu podílí. Tři mimořádné výzvy jsou jedním ze zvláštních opatření. Již dříve Rada a kancelář Fondu vyšly vstříc filmařům v některých podmínkách u podpory kinematografie nebo pobídek. Připravili jsme také Samoregulační doručení pro lepší orientaci v opatřeních proti COVID-19 a další kroky,“ řekla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie.

Nová výjimečná výzva určená pro kina byla vyhlášená s alokací 50 milionů korun. Jde o podporu znovuotevření kin, primárně zajištění bezpečnosti provozu v souvislosti s epidemií COVID-19, propagaci českých a evropských filmů a dalších činností potřebných pro provoz kina. Jak uvedla předsedkyně Rady, s ohledem na potřebu zkrácení procesu podpory kinematografie se Rada rozhodla v tomto výjimečném případě rozhodovat výzvu bez expertních analýz, což Statut Fondu umožnuje.

Nová výjimečná výzva pro kompletní vývoj byla vyhlášená s alokací 20 milionů korun. Je společná pro vývoj hraných celovečerních filmů, dokumentů a hraného seriálu, který je realizovaný nezávislým producentem.

V nově vyhlášené průběžné výzvě na distribuci filmu byl zůstatek alokace ve výši cca 5 mil. Kč navýšen o dalších 5 milionů Kč. Rada doplnila výzvu tabulkou předpokládané výše podpory pro různé druhy distribuce. S ohledem na potřebu zkrácení procesu podpory kinematografie se Rada stejně jako v případě kin rozhodla výjimečně rozhodovat bez expertních analýz.

Rada Státního fondu kinematografie kromě mimořádných výzev zároveň alokovala 12 milionů do rezervy určené na pomoc pro již dříve podpořené a nyní ohrožené projekty. Rezerva je určena specificky například na distribuční projekty, které již podporu obdržely, nicméně jejich kampaň byla přerušena epidemií, a budou mít proto výrazně zvýšené náklady.

Všechny podrobné informace k výzvám lze dohledat na webových stránkách SFKMG.