Uzávěrka 17. 3.

Projekty spolupráce na západním Balkáně – výzva prodloužena

Publikováno 5. 3. 2020

Unijní Výkonná agentura pro kulturu, vzdělávání a audiovizi vyhlásila výzvu na podporu kulturních projektů spolupráce na západním Balkáně.

Výzva (EACEA 39/2019) je financovaná Nástrojem předvstupní pomoci (IPA II) a řídí se pravidly programu EU Kreativní Evropa. Celkový rozpočet činí 5 mil. eur, díky kterým bude podpořeno zhrubadvacet projektů.

Konkrétní cíle této výzvy jsou:

  • zvýšit kulturní přeshraniční spolupráci v rámci regionu západního Balkánu a členských států EU,
  • posílit konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví v regionu.

Z podporovaných projektů by proto měly mít prospěch především regiony západního Balkánu.

Nový termín uzávěrky je 31. 3. 2020 v 17.00 (CET).

Více k této výzvě najdete zde.