Uzávěrka 9. 6.

Program Stronger Roots 2020 – Posílení sítí, koalic a platforem neziskových organizací

Publikováno 23. 5. 2020

Aktuální grantová výzva je určena sítím, platformám, střešním organizacím či jiným společným iniciativám neziskových organizací.

Ve výzvě mohou žádat o podporu na tzv. transverzální spolupráci, tedy na projekty, v nichž osloví organizace či jednotlivce s odlišnými názory nebo z jiného prostředí, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly. Cílem je přitom nejen rozšířit jejich členskou základnu, ale i překlenout ideologické či geografické rozdíly, obohatit se navzájem a posílit spolupráci.

Neziskové sítě mohou žádat o grant ve výši od 10 000 do 40 000 eur na projekty v délce 12–18 měsíců. Projekty mohou obsahovat například pořádání diskuzí či jiných setkání, společné vytváření akčních plánů, spuštění komunikačních kanálů mezi organizacemi v různých částech země, zapojení dárců do vytváření strategií nebo třeba zapojení politiků do analýzy problému. Sítě mohou přijít s vlastními nápady, jak nejlépe oslovit potenciální nové členy a partnery a zahájit spolupráci.

Více na stránkách Nadace OSF zde.