Uzávěrka 20. 4.

Program Horizon Europe – Traditional Crafts for the Future: A New Approach – výzva na rok 2022

Publikováno 2. 12. 2021

Jedná se o výzvu v rámci programu Evropské unie Horizon Europe (priorita Výzkum a inovace v kulturním dědictví a kulturních a kreativních odvětvích).

Projekty by měly přispět k dosažení alespoň dvou z následujících očekávaných výsledků:

  • oživení, zhodnocení a podpora tradičních řemeslných technik a jejich kombinace s novými a vznikajícími špičkovými technologiemi,
  • spojit tradiční know-how s novými a/nebo digitálními technologiemi za účelem vývoje zdokonalených a nových výrobků, služeb a profesí,
  • vytvářet platformy a rozvíjet metodiky, učební osnovy, podnikatelské dovednosti a kurzy odborného vzdělávání s cílem vytvořit pracovní místa a oživit podniky, v nichž se tradice setkává s budoucností,
  • vytvářet udržitelné vztahy a sítě mezi výzkumnými a památkovými objekty, kulturními a tvůrčími odvětvími, institucemi, univerzitami a dalšími výzkumnými institucemi, regionálními a celostátními orgány, podniky a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami s cílem podpořit inovace, zaměstnanost a udržitelný růst.

Podrobnosti