Uzávěrka 20. 4.

Program Horizon Europe – The New European Bauhaus: Shaping a Greener and Fairer Way of Life – výzva na r. 2022

Publikováno 7. 12. 2021

Jedná se o výzvu The New European Bauhaus: Shaping a Greener and Fairer Way of Life in Creative and Inclusive Societies Through Architecture, Design and Arts v rámci programu Evropské unie Horizon Europe (priorita Výzkum a inovace v kulturním dědictví a kulturních a kreativních odvětvích).

Projekty by měly přispět ke všem následujícím očekávaným výsledkům:

  • Vytvářet inovativní architektonická a designová řešení, která kladou důraz na využití nových forem a materiálů v souladu s evropskými cíli Zelené dohody (Green Deal).
  • Využívat sociální funkci architektury, umění a designu, kombinovat funkčnost a udržitelnost s estetikou, uměním a kulturou s cílem podpořit sociální začleněňování a přístupnost a posílit přínos kultury k udržitelnosti.
  • Prozkoumat kulturní transformace, které jsou hnací silou udržitelnosti, a prozkoumat nové cesty spolupráce mezi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně kulturních a kreativních odvětví, které mají zájem navrhnout nový evropský způsob života v souladu s Novým evropským Bauhausem (New European Bauhaus).

Podrobnosti