Uzávěrka 20. 4.

Program Horizon Europe – Games and Culture Shaping Our Society – výzva na r. 2022

Publikováno 13. 12. 2021

Jedná se o výzvu v rámci programu Evropské unie Horizon Europe (priorita Výzkum a inovace v kulturním dědictví a kulturních a kreativních odvětvích).

Projekty by měly přispět k dosažení alespoň dvou z následujících očekávaných výsledků:

  • Důkazy o dopadu her na evropskou společnost, včetně jejich kulturní hodnoty a rizik.
  • Důkaz o inovačním potenciálu her a hraní (on-line nebo jiných).
  • Nové poznatky o úloze herního průmyslu a nekomerčních tvůrčích postupů v EU ve prospěch společnosti.
  • Lepší znalosti právních otázek a otázek práv duševního vlastnictví spojených s hráči a herním průmyslem na mezinárodních trzích.
  • Návrhy na zlepšení her z hlediska pozitivního dopadu na vzdělávání, dovednosti, odpovědné obchodní modely, šance na zaměstnání, sociální soudržnost a kreativitu.

Podrobnosti