Uzávěrka 30. 9.

Blíží se uzávěrka výzvy Kreativní Evropy v r. 2021 na podporu oběhu evropských literárních děl

Publikováno 15. 9. 2021

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl (CREA-CULT-2021-LIT).

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Témata a priority

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl, zejména podporou překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny (kastilštiny) a italštiny,
 • oslovení nového publika evropských literárních děl v EU i mimo ni,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Činnosti, které lze financovat

Kromě překladatelských, propagačních a distribučních činností (dovozní strategie) mohou návrhy zahrnovat také „vývozní“ aktivity mezi jednotlivými subjekty (business-to-business, B2B), které pomohou podpořit prodej překladatelských práv v Evropě i mimo ni.

Navrhované činnosti musí být seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Očekávaný dopad

Výzva podpoří přibližně čtyřicet projektů (5 mil. eur) realizovaných buď jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • distribuční strategii zajišťující široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozšíření publika evropských překladových beletristických děl,
 • projekt podpoří spolupráci mezi autory, překladateli, nakladateli, distributory, knihkupci, knihovnami, festivaly a literárními akcemi,
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivé odměny,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy (inkluze, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí).

Kategorie projektů

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Termín uzávěrky je 30. září 2021 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v lednu 2022. 

Podrobnosti najdete zde.

Odkazy

Česká Kancelář Kreativní Evropa Kultura pořádá v souvislosti s výzvou webinář, který se uskuteční 23. června 2021.