Uzávěrka 4. 6.

Program EU Kreativní Evropa – výzva na podporu literárních překladů 2019

Publikováno 18. 4. 2019

Unijní Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) vyhlásila výzvu pro nakladatele na podporu literárních překladů, a to pro dvouleté projekty, v rámci kterých nakladatelé mohou požádat o překlad balíčku třech až deseti knih.

Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová díla.

Termín uzávěrky je 4. 6. 2019 ve 12 hodin.

Případní zájemci se mohou zúčastnit semináře Evropské příležitosti pro nakladatele a překladatele, který se koná 29. 4. v Praze.

Více informací najdete zde.

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura poskytuje konzultace pro žadatele zdarma.

Kontakt: Viktor Debnár, T 224 809 119, E