Uzávěrka 7. 9.

Program EU Kreativní Evropa – výzvy v r. 2021 na podporu Evropských projektů spolupráce

Publikováno 10. 6. 2021

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce. Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty.

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech programu Kreativní Evropa – Kultura (inkluze, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů.

Kategorie

  • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur
  • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur
  • Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur

Doba trvání projektů: max. 48 měsíců 

Termín uzávěrky je 7. září 2021 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v únoru 2022. 

Podrobnosti zde.

Odkazy

V rámci programu Kreativní Evropa byly rovněž zveřejněny výzvy na podporu Evropských sítí kulturních a kreativních organizacíPanevropských kulturních subjektů.