Program EU Kreativní Evropa – Projekty evropské spolupráce 2019 – výsledky

Publikováno 1. 7. 2019

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy EACEA 34/2018 na Projekty evropské spolupráce 2019 v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura. Podporu získá i čtrnáct českých organizací.

Z celkového počtu 387 žádostí (300 pro kategorii 1 a 64 pro kategorii 2) bylo vybráno 106 projektů (87 pro kategorii 1 a 19 pro kategorii 2) s 27% úspěšností mezi které bude přerozděleno přes 44 mil. eur.

Žadatelé z České republiky uspěly ve dvou případech z osmi podaných žádostí v kategorii 1, v kategorii 2 jediná česká žádost neuspěla. Podporu získají tyto české organizace: 

v roli vedoucího projektu Tanec Praha a Slezské divadlo Opava a v roli partnera projektu Tanec Praha, Art Dialog, Sladovna Písek, Futura, Studio Damúza, Gasparo, Moravská zemská knihovna (ve dvou případech), Divadlo Alfa, Institut umění – Divadelní ústav, Knihovna AV ČR, Vědecká knihovna v Olomouci.

Další (poslední v tomto finančním období) vyhlášení výzvy na Projekty evropské spolupráce 2020 je plánováno na podzim 2019. Máte-li zájem požádat o grant, doporučujeme s námi záměr vašeho projektu konzultovat.

Podrobné informace k výsledkům najdete na stránkách Výkonné agentury EACEA.