Uzávěrka 24. 3.

Program CERV – výzva European Remembrance v r. 2022

Publikováno 28. 1. 2022

Jedná se o výzvu v rámci programu Evropské unie Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values, CERV).

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na připomínání rozhodujících událostí v moderních evropských dějinách, včetně příčin a důsledků autoritářských a totalitních režimů, a na zvyšování povědomí evropských občanů o jejich společné historii, kultuře, kulturním dědictví a hodnotách, a tím na zlepšení jejich porozumění Evropské unii, jejímu původu, účelu, rozmanitosti a úspěchům a významu vzájemného porozumění a tolerance.

Podrobnosti

V souvislosti s výzvou pořádá Evropská komise 2. 2. 2022 informační setkání (prezentace najdete zde).