Uzávěrka 15. 9.

Prodloužení výzev v rámci Fondů EHP na podporu bilaterálních setkání pro přípravu projektů

Publikováno 12. 8. 2019

Termíny podání žádostí o podporu navázání bilaterální spolupráce v projektech mezi ČR a donorskými státy v rámci Fondů EHP byly prodlouženy pro oblast současného umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem do 15. září 2019.

Granty jsou určeny pro žadatele, kteří mají zájem realizovat svůj projekt ve spolupráci s partnerem/partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska).

Veškeré informace najdete na https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy