Uzávěrka 28. 4.

Prodloužena uzávěrka výzvy na projekty spolupráce se západním Balkánem

Publikováno 5. 4. 2020

Uzávěrka výzvy s názvem Projekty spolupráce na západním Balkáně byla prodloužena, vaše žádosti můžete nově odevzdávat až do 28. dubna 2020.

Projektu se musí účastnit celkem pět partnerů včetně žadatele, a to minimálně dvě organizace ze dvou různých zemí západního Balkánu a dvě organizace ze dvou různých zemí EU.

Konkrétní cíle této výzvy jsou:

  • zvýšit kulturní přeshraniční spolupráci v rámci regionu západního Balkánu a členských států EU,
  • posílit konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví v regionu.

Více zde.