Uzávěrka 4. 7.

Pro Kreativní Brno – druhá etapa v r. 2022

Publikováno 29. 3. 2022

Subjekty působící v kulturně-kreativních odvětvích, tedy v oblastech, jako jsou architektura a veřejný prostor, videohry a hry, módní, grafický, produktový či UX design, multimédia nebo informační a komunikační technologie, mohou opět žádat o podporu.

Rada města Brna schválila druhou etapu dotačního titulu Pro Kreativní Brno pro rok 2022.

Dotační titul Pro Kreativní Brno umožňuje pomoci aktivitám, které doposud neměly jinou možnost využít veřejné prostředky, a navazuje na podporu kulturních a kreativních průmyslů, která trvá již od roku 2010.

První dotační program na podporu kulturně-kreativních odvětví byl spuštěn na konci roku 2021, kdy bylo přijato 15 žádostí, z nichž 7 bylo jednorázově finančně podpořeno. „Je tedy zřejmé, že v Brně je o tento typ podpory velký zájem a město může vyhodnotit, které z projektů jsou pro něj přínosné. Typově se jedná o aktivity s ekonomickou hodnotou, které zaměstnávají kreativní profesionály a jsou napojeny na kulturu. Všechny jsou založeny na osobité tvorbě a originalitě a také přispívají do širší ekonomiky města. Dotační titul navíc podporuje a stimuluje mezioborovou spolupráci, může přispět k propagaci subjektů působících v kulturně-kreativních odvětvích na národní i mezinárodní úrovni,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodal: „Ne všichni žadatelé však byli v té době schopni přesně definovat svůj projekt, takže se nemohli přihlásit. Druhá etapa by měla poskytnout prostor menším projektům a také těm, které se uskuteční od listopadu 2022 do března 2023. Má tedy saturovat poptávku po vyplnění překlenovacího období.“

Podrobnosti