Uzávěrka 28. 2.

Přihlaste se do druhého ročníku programu Rok na hranici

Publikováno 10. 2. 2023

Díky programu Rok na hranici se Česko-německému fondu budoucnosti podařilo v roce 2022 otevřít nové cesty pro setkávání a spolupráci Čechů a Němců v příhraničí.

Prostřednictvím programu Rok na hranici usilujeme o to, aby lidé v pohraničí nevnímali hranici mezi oběma státy jako bariéru, ale naopak jako místo, kde se jim otevírají nové perspektivy, příležitosti ke spolupráci, k setkávání a třeba i přátelství. I když se díky geografické blízkosti zdá být navazování osobních kontaktů jednoduché, mnozí si prostě netroufnou oslovit partnery z druhé země nebo se sami pustit do uspořádání přeshraniční akce. Naráží na jazykovou bariéru, nemají přístup ke kontaktům na ty správné lidi a nebo je zatím třeba ani nenapadlo podobné příležitosti využít.