Uzávěrka 11. 4.

Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA 2022 – stipendia pro mladé překladatele (němčina)

Publikováno 4. 3. 2022

DILIA vypisuje stipendia na překladatelskou dílnu pro mladé překladatele/ky z němčiny.

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již posedmnácté překladatelskou dílnu. Od letošního roku probíhá dílna za podpory Marie Joskové, proto ponese projekt nově název Překladatelská dílna Jiřího Joska/DILIA.

Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné německojazyčné dramatiky.

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty.

Všichni účastníci obdrží stipendium 5 000 Kč.

Termín podání přihlášek: elektronicky na e-mail do 11. dubna 2022 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad)

Počet míst: 3

Výběr účastníků: květen 2022

Zahájení dílny: červen 2022

Odevzdání překladů: srpen 2022

Scénické čtení nových překladů: podzim 2022

Více informací, přihlášku a testovací překlad naleznete na www.dilia.cz, www.dilia.cz/dilna nebo pište na .

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Marie Joskové.