Uzávěrka 28. 2.

Překladatelská dílna DILIA 2019 – stipendia pro mladé překladatele z italštiny

Publikováno 28. 1. 2019

DILIA vypisuje stipendia pro mladé překladatele z italštiny.

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již popatnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších studujících, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné italské dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty.

Termín podání přihlášek: elektronicky na E do 28. února 2019 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad; přihlášku a testovací překlad naleznete na www.dilia.cz)
Účastníci obdrží stipendium: 5 000 Kč
Počet míst: 3 
Výběr účastníků: březen 2019 
Zahájení dílny: duben 2019
Odevzdání překladů: červenec 2019
Prezentace výsledků dílny formou scénického čtení: listopad/prosinec 2019

Více informací na www.dilia.cz/dilna a E .

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwrighting Europe.