Praha pomůže malým a středním podnikatelům z vlastního záchranného operačního programu

Publikováno 7. 4. 2020

Vzhledem k tomu, že hlavní město nebylo zařazeno do programu Covid II., který připravila vláda, vedení města se rozhodlo přesměrovat finanční prostředky z pražského operačního programu Praha – Pól růstu.

Do pražské verze záchranného programu s pracovním názvem “Covid PRAHA” bude relokováno více než 500 milionů korun na pomoc malým a středním podnikatelům.

S ohledem na aktuální krizovou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 Rada hlavního města Prahy připravila provizorní řešení pro financování malých a středních podniků na území hl. m Prahy prostřednictvím finančních nástrojů za využití záručního schématu a za tímto účelem zpracovala revizi programového dokumentu Operačního programu Praha – Pól růstu. Na záchranném programu bude Praha spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Primátor Zdeněk Hřib ke zvolené cestě uvádí: „Bohužel program COVID II. nebyl použitelný pro pražské podnikatele, proto jsme museli přistoupit k rychlému řešení v sektoru malých a středních podnikatelů, který je z mého pohledu v Praze nejvíce ohrožen. Nový finanční nástroj bude vyjednán i přes to, že není v této podobě zatím uveden v platné verzi programového dokumentu a není tak formálně schválen Ministerstvem pro místní rozvoj, ani Evropskou komisí. Ministerstvo průmyslu a obchodu přislíbilo realizaci programu Covid III., který by Praze mohl pomoci v další fázi. Pražští podnikatelé potřebují peníze nyní. Až na základě našich společných jednání pan ministr Havlíček přislíbil, že do budoucna Ministerstvo průmyslu a obchodu ze státních zdrojů přesune do pražského programu cca 400 milionů korun.”

Celý příspěvek najdete na webu hl. m. Prahy.