Uzávěrka 8. 3.

Praha 6 vyhlašuje dotační program Šestka kulturní II. – kulturní akce a projekty

Publikováno 28. 1. 2022
Šestka kulturní II

Částka alokovaná na podporu kultury dosahuje v 2. kole dotačního řízení 2 mil. Kč. Spolu s 3 749 600 Kč přidělenými v 1. kole, běžícími víceletými dotacemi (4 692 100 Kč), podporou periodik a plánovanou částkou na mimořádné dary, MČ P6 napřímo podpoří kulturu rekordní částkou dosahující 7 mil.

V rámci dotačního titulu se žadatel může ucházet o jednoleté dotace pro období květen až prosinec 2022 a víceleté dotace od května 2022 do konce roku 2023.

O dotace se mohou ucházet subjekty, jejichž projekty mají přínos pro MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, které splňují dané podmínky.

Maximální výše přidělené dotace je 300 000 Kč na projekt, přičemž subjekt může žádat až na 3 různé projekty.

V rámci žádostí v tématu Kulturní akce a projekty mohou subjekty žádat o pokrytí celkových nákladů až do výše 90 %.

O dotace mohou žádat pouze ty subjekty, které v daném období již nečerpají dříve schválenou dotaci v rámci tématu Provoz kulturních zařízení z programu Šestka kulturní I.

Příjem vlastních žádostí bude zahájen 17. 2. 2022 v 0.00 a ukončen 8. 3. 2022 23.59.

Žádost o udělení dotace se podává na jednotném formuláři, který je k dispozici po přihlášení do webového informačního systému městské části Praha 6 na internetových stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz – Elektronické dotace). Každý projekt musí být podán na samostatném formuláři.

Bližší informace naleznete na https://bit.ly/2022sestkakulturni2

K vzájemné komunikaci, podpoře i zpětné vazbě byla zřízena nová komunikační platforma Šestka kulturní http://www.sestkakulturni.cz/ v podobě uzavřené FB skupiny, do které bychom Vás rádi tímto pozvali.