Uzávěrka 16. 12.

Praha 6 vyhlašuje dotační program Šestka kulturní 2023 (podpora institucí, projektů i akcí)

Publikováno 9. 11. 2022
MČ Praha 6 - Šestka kulturní I. - 2023

MČ Praha 6 vyhlašuje dotační program Šestka kulturní I. 2023 v tématech Provoz kulturních zařízení a Kulturní akce a projekty na území MČ. Částka alokovaná na podporu kultury v rámci tohoto dotačního programu dosahuje 4 mil. Kč.

V rámci dotačního tématu Provoz kulturních zařízení na území MČ Praha 6 se žadatel může ucházet o jednoleté dotace pro období leden–prosinec 2023 a víceleté dotace od ledna 2023 do konce roku 2026.

U tématu Kulturní akce a projekty se žadatel může ucházet o jednoleté dotace na první pololetí (leden–srpen) a víceleté dotace na následující roky (od ledna 2023 do konce roku 2024).

O dotace se mohou ucházet subjekty, jejichž projekty mají přínos pro MČ Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, které splňují podmínky dotačního programu.

Příjem žádostí bude zahájen 9. 12. 2022 v 0.00 a ukončen 16. 12. 2022 ve 23.59 hodin (uložit rozpracovanou žádost je možné od vyhlášení dotačního programu). 

Bližší informace včetně informací ohledně programu Podpory sublokálních periodik naleznete na https://bit.ly/dotaceP6.

K vzájemné komunikaci, podpoře i zpětné vazbě slouží i pomůže komunikační platforma Šestka kulturní http://www.sestkakulturni.cz/v podobě uzavřené FB skupiny, do které bych Vás rádi tímto pozvali.