Uzávěrka 29. 11.

Podpora ukrajinských uprchlíků a ukrajinského kulturního a tvůrčího sektoru – výzva

Publikováno 15. 9. 2022

Evropská komise vydala speciální výzvu, jejímž cílem je pomoci ukrajinským kulturním a tvůrčím organizacím, jakož i umělcům a profesionálům v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Žádost je určena konsorciím organizací a vybrány budou tři projekty se specifickými cíli. Většina rozpočtu výzvy je určena na realizaci kaskádových grantů pro umělce a organizace na Ukrajině a v zemích Kreativní Evropy.

Uzávěrka výzvy je 29. listopadu 2022.

Podrobnosti