Uzávěrka 20. 9.

Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací – výzva na r. 2020

Publikováno 3. 9. 2019

Dotace v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO se poskytuje za účelem:

Podpoření celostátních mezioborových sítí NNO, aby se staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími NNO.

Více zde.