Uzávěrka 15. 4.

Plzeňský kraj – Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022

Publikováno 17. 3. 2022

Žadateli o dotaci mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Ve třetím tematickém okruhu jimi mohou být provozovatelé knihoven a spolky a zájmová sdružení právnických osob, které se zabývají knihovnickou a informační činností či její podporou.

Na co je dotace poskytována?

Program podporuje vydávání neperiodických publikací a rozvoj literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Tematické okruhy jsou rozděleny takto:

  • původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama);
  • odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí);
  • digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru nebo digitalizace vzácných fondů (rukopisy, staré tisky, mapy, vzácné novodobé dokumenty aj.).

Podrobnosti