Plzeň – čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu Festival Finále Plzeň 2020-2023

Publikováno 25. 4. 2019

Cílem vyhlášení dotačního programu je prezentace české a slovenské filmové tvorby. Hlavní program projektu „Festival Finále Plzeň“ a jeho doprovodných akcí by měl být určen pro širokou i odbornou veřejnost, obyvatele města Plzně a jeho návštěvníky.

Úplný text Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2020–2023, včetně formuláře žádosti, pokynů k přípravě rozpočtu a dalších informací, je k dispozici na www.plzen.eu (Granty a dotace), nebo na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, T 378 033 041.