Uzávěrka 27. 5.

Platforma Civic Europe vyhlašuje grantovou výzvu Idea Challenge

Publikováno 29. 4. 2020

Umíte oslovit lidi rozdílných názorů ke společné akci? Podílíte se na změnách ve vašem okolí, máte další plány, které vyžadují finanční podporu?

Poprvé v Česku představujeme právě otevřenou grantovou výzvu Idea Challenge na posílení občanské soudržnosti a aktivního občanství na místní úrovni. Podpoří jednotlivce i organizace napříč Evropou, kteří chtějí aktivně oslovovat a propojovat názorově nesourodé skupiny. Výzvu vyhlašuje evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe. Partnery výzvy v ČR jsou Spiralis a Glopolis.

Cílem výzvy je podpořit aktivity, které:
● budují mosty mezi rozdílnými skupinami lidí napříč společností (praktická a inovativní řešení konkrétních problémů)
● poukazují na to, že soužití v rozmanité, otevřené a tolerantní společnosti je možné i při hlubších názorových neshodách
● spojují lidi navzdory rozdílným názorům (politickým, náboženským, profesním aj.)
● staví hráze proti šíření nenávisti (hate free zóny)

Podpořeny budou projekty, které zároveň:
● zvyšují občanskou angažovanost.
● naplňují specifické potřeby místní komunity

Žádat mohou:
● neziskové organizace
● aktivní jednotlivci a neformální komunity (ve spolupráci s neziskovou organizací)
Žádat mohou neziskové organizace s nejrůznější oblastí působnosti (např. lidskoprávní, environmentální, vzdělávací, kulturní, sociální, poskytující pomoc zranitelným či znevýhodněným skupinám osob)

Kde:
● menší obce a města, periferie velkých měst
● místa, kde je (jinak) nedostatek občansky aktivních spolků

Příjem žádostí probíhá do 27. května 2020. Výsledky vyhodnocení podaných projektů budou zveřejněny v říjnu 2020.

Text žádosti musí být v angličtině, která je komunikačním jazykem i v dalším procesu vyhodnocování podaných žádostí, realizace projektů a dalšího síťování evropských grantistů.

Délka trvání projektu je maximálně jeden rok. Projekt lze realizovat v období od listopadu 2020 do prosince 2021.

Výše podpory: organizace mohou žádat až do výše 50 000 eur, spoluúčast na financování projektu není vyžadována. Z výzvy bude podpořeno celkem 15 projektů (tzv. lighthouse ideas) ze zemí střední, jižní a východní Evropy.

Kromě finanční podpory získají úspěšní žadatelé také strategickou a metodologickou podporu mentorů a mentorek z týmu Civic Europe po celou dobu realizace a mohou se setkat a spolupracovat s grantisty z dalších zemí.

Grantová výzva: podrobné informace o výzvě včetně jejího celého znění, často kladené otázky i přístup do systému pro podání projektu naleznete zde: https://civic-europe.eu/

Dotazy směřujte na e-mail .