Uzávěrka 23. 11.

PerformCzech ProVisit: USA pro české profesionály z oblasti loutkového divadla – výzva na r. 2023

Publikováno 17. 11. 2022

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu.

V lednu 2023 se v USA uskuteční Chicago International Puppet Theater Festival, který je největší akcí věnovanou loutkářství v Severní Americe a tradičně nabízí velké množství aktivit pro nejrozmanitější loutkářské publikum, včetně představení, workshopů a a sympozií. Součástí programu bude dále návštěva partnerských organizací ve dvou dalších destinacích (New York, Storrs).

Finanční podpora: až 140 000 Kč (Dopravu, ubytování, stravu a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a případně vstupenky na akce.)

Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti loutkového divadla se zájmem o spolupráci s partnery z USA

Limit: až 5 podpořených profesionálů

Podrobnosti