Uzávěrka 4. 8.

PerformCzech ProVisit: Gruzie, Arménie – výzva v r. 2022

Publikováno 1. 7. 2022

Institut umění – Divadelní ústav/PerformCzech vyhlašuje výzvu pro profesionály z oblasti scénických umění, kteří mají zájem o spolupráci s gruzínskými/arménskými partnery a o navázání kontaktů pro možnou spolupráci během let 2023 a 2024.

ProVisit zahrnuje program v Tbilisi (Gruzie) a Jerevanu (Arménie), jehož součástí bude návštěva divadelních festivalů Tbilisi International Festival of TheatreHIGH FEST International Performing Arts Festival a dále návštěva organizací a kulturních center s působností v oblasti scénických umění.

Termín a místo: 28. 9. až 4. 10. 2022, Tbilisi (Gruzie) a Jerevan (Arménie)
Finanční podpora: až 30 000 Kč (Dopravu, ubytování, stravu a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a vstupenky do divadel. Podpora se vyplácí po realizaci cesty, zálohové platby na cestovní náklady před cestou jsou po dohodě možné)
Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti scénických umění se zájmem o spolupráci s gruzínskými či arménskými partnery
Limit: až 5 podpořených profesionálů

Uzávěrka: 4. 8. 2022

Podrobnosti