Uzávěrka 1. 3.

PerformCzech LINKS – výzva

Publikováno 2. 2. 2022

Cíl výzvy IDU: podpora akcí v ČR, v zahraničí nebo online, které prezentují současná česká scénická umění.

Termín realizace projektu: 1. 1. až 31. 12. 2022

Výše podpory: výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 20 000 až 30 000 Kč. V prvním kole výzvy se počítá s podporou 10 až 15 akcí.

Podrobnosti