Uzávěrka 19. 10.

PerformCzech LINKS – Podpora pro organizátory odborných konferencí, seminářů a workshopů v oblasti scénických umění v ČR s mezinárodním přesahem

Publikováno 6. 10. 2022

Cílem výzvy PerformCzech LINKS, vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy – Status umělce – Výzva č. 1, Mobilita I pro oblast scénických umění, je podpořit organizátory odborných konferencí, seminářů, workshopů a podobných akcí v oblasti scénických umění v roce 2022.

Cílem výzvy PerformCzech LINKS, vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy – Status umělce – Výzva č. 1, Mobilita I pro oblast scénických umění, je podpořit organizátory odborných konferencí, seminářů, workshopů a podobných akcí v oblasti scénických umění, které splňují všechna následující kritéria:

a. místo konání v ČR

b. mezinárodní přesah akce

c. zaměření na podporu rozvoje dovedností a zasíťování.

Českým scénickým uměním se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a interdisciplinárních či přesahových projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Uznatelní žadatelé: právnické osoby nebo fyzické osoby s IČO; pořadatelé festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií, seminářů a podobných akcí v oblasti scénických umění, které se konají v ČR.

Podrobnosti