Uzávěrka 3. 5.

PerformCzech LINKS 2021 – výzva

Publikováno 14. 4. 2021

Cíl výzvy IDU: podpora akcí v ČR, v zahraničí nebo online, které prezentují současná česká scénická umění.

Uznatelní žadatelé: pořadatelé festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií a podobných akcí, které se konají v ČR, v zahraničí nebo online a jejichž součástí je prezentace současných českých scénických umění pro zahraniční experty a odborné publikum

Základní podmínky pro využití podpory: podpora je primárně určena na cestovní náklady, titulkování inscenací a překlady podkladů z ČJ do světových jazyků, přípravu PR materiálů a komunikaci

Termín realizace projektu: 1. 1. až 31. 12. 2021

Výše podpory: výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 20 000 až 30 000 Kč. V roce 2021 se počítá s podporou 15 až 20 akcí.

Podávání žádostí a uzávěrka:

Písemné žádosti jsou přijímány na e-formuláři zde.

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

Termín pro podání žádostí 3. 5. 2021 (23.59).