Uzávěrka 31. 3.

Pardubický kraj – výzva Programu podpory kultury a památkové péče na rok 2021

Publikováno 4. 3. 2021

Jedná se o níže uvedené podrpogramy.

  • Podpora kulturních aktivit
  • Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
  • Podpora památkové péče
  • Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče
  • Příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným krajem
  • Podpora Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice

Více zde.