Uzávěrka 31. 1.

Pardubický kraj – Program podpory kultury a památkové péče – výzva v roce 2019

Publikováno 17. 1. 2019

Podpora kulturních aktivit. Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. Podpora památkové péče. Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče.

Příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem. Podpora Východočeského divadla a Komorní filharmonie Pardubice.

Termín uzávěrky je 31. 1. 2019.

Více zde.