Uzávěrka 31. 8.

Označení provozoven v MPR Olomouc a jejím ochranném pásmu – grantová výzva v r. 2022

Publikováno 12. 5. 2022

Program podporuje realizaci nových označení provozoven a úprav stávajících v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu v souladu s metodikou vydanou městem Označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu.

Maximální výše dotace činí 15 000 Kč na jednu provozovnu, v případě více provozoven na úrovni přízemí v jedné nemovitosti lze částku násobit počtem provozoven (nejvýš mohou být tři).

Podrobnosti