Uzávěrka 7. 9.

Kreativní Evropa – výzva Creative Innovation Lab v r. 2022 a informační webinář

Publikováno 3. 3. 2022

Právě teď je v rámci Mezioborové části programu Evropské unie Kreativní Evropa otevřena výzva Creative Innovation Lab (CIL).

CIL podporuje vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je posílit konkurenceschopnost, proces ekologizace, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, rozmanitost a divácký dosah napříč odvětvími. Tato inovativní technologická řešení by měla být dlouhodobá a snadno replikovatelná a měla by mít potenciál pro uvedení na trh.

Výzva je otevřena do 7. září 2022.

Podrobnosti

Výzva bude představena na informační webináři, který pořádá Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) 21. dubna 2022 od 11 do 13 hodin prostřednictvím platformy Webex.

Meeting link
Meeting number: 2741 720 1892
Password: 3NEtDmmB@29 (36383662 from phones)