Uzávěrka 17. 6.

Olomoucký kraj – Program podpory kultury – výzva v r. 2019 – 2. kolo

Publikováno 27. 5. 2019

Z dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o finanční podporu kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami zejména v následujících oblastech:

pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

Termín uzávěrky je 17. 6. 2019.

Více zde.