Uzávěrka 17. 6.

Olomoucký kraj – Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury – výzva v r. 2019

Publikováno 27. 5. 2019

Z dotačního programu

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o finanční podporu drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech, a posílí tak kvalitu života občanů Olomouckého kraje (např. vybavení knihoven, kulturních sálů, apod.).

Termín uzávěrky je 17. 6. 2019.

Více zde.