Uzávěrka 31. 1.

Nymburk – grantový program v oblastech kultury, sportu a společenského života měs v r. 2023

Publikováno 30. 1. 2023

Podpora z grantového programu se týká kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit. Podporovat se bude zejména cílená práce s dětmi, mládeží a seniory.

O granty mohou žádat registrované organizace (například spolky, občanská, zájmová a profesní sdružení, sportovní kluby) a fyzické osoby v oblastech kultury, sportu, volnočasových aktivit a společenského života na akce určené občanům města Nymburk či na akce, které mají přímý vztah k městu Nymburku. Žadatel musí být zároveň organizátor akce.

Podrobnosti