Nový česko-polský program spolupráce v oblasti kultury

Publikováno 1. 12. 2022

Nový česko-polský program spolupráce v oblasti kultury podpoří sdílení výstav, odborníků a umělců. Pilířem spolupráce zůstává mimo jiné podpora vydávání překladové literatury.

U příležitosti podpisu Programu spolupráce uzavíraného mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2022–2026 se v Bruselu sešli ministr kultury ČR Martin Baxa a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky Piotr Gliński. Projednali aktuální otázky v oblasti kultury, situaci na Ukrajině, stejně jako výhled na další možnou spolupráci.

Podpisem programu stvrdily obě strany zájem rozvíjet v dalším čtyřletém období spolupráci v oblasti kultury. Vedle základního rámce spolupráce přináší nový program také podporu reciproční výměny výstav, odborníků, uměleckých souborů a umělců. Pilířem spolupráce je pak například podpora vydávání překladové literatury a podpora účasti zástupců daného státu na mezinárodních knižních veletrzích, mezinárodních filmových festivalech a mezinárodních uměleckých přehlídkách.

Česká republika a Polská republika k sobě mají tradičně velmi blízko. Nejsou pouze dobrými sousedy a partnery, kteří se vzájemně respektují a naslouchají si. Mezi našimi národy je pevné přátelské pouto vycházející z podobné historické zkušenosti. Tento unikátní vztah, ještě posílený jazykovou blízkostí, se odráží v oboustranném zájmu o aktuální kulturní dění partnerské země,“ uvedl ministr Baxa.

Během bilaterálního jednání vyzdvihnul ministr Baxa mimořádnou úlohu literatury, která v obou zemích velmi silně rezonuje a je vzájemnou inspirací, především, co se současné tvorby týká. Poslední dekádu sílí rovněž zájem polské strany o překlady české literatury. Ročně vychází v překladu do cizích jazyků kolem tří set českých titulů, přičemž do polštiny je to zhruba desetina. Ministerstvo podporuje vydávání české literatury v překladu prostřednictvím výběrového dotačního řízení. V tomto roce podpořilo polský překlad díla Ivy Procházkové, Lenky Elbe, Vlastimila Vondrušky a dalších. Rostoucí zájem o překlad české literatury stvrdila Česká republika v loňském roce, kdy se zúčastnila Knižního veletrhu ve Varšavě jako hlavní hostující země.